We Agree - din externa säljpartner! Vi är specialister och hjälper företag att öka deras försäljning. Vi hjälper med allt från kortare säljuppdrag eller rådgivning av försäljningsstrategi till att tillsätta, utveckla och driva en nyckelfärdig säljorganisation.

Fler och fler företag väljer att outsourca deras försäljning, d.v.s. att de låter ett säljbolag sköta deras försäljning istället för att ha en egen intern säljorganisation att ta hand om.

I menyerna nedan så kan ni se några olika typer av försäljning som vi kan hjälpa ert företag med. Klicka på respektive område för att läsa lite mer om just den typen av försäljning. Vi kan hjälpa till med allt från nykundsbearbetning till att ta hand om stora regelbundna kunder.

Kontakta oss så kan vi tillsammans kolla hur ett eventuellt upplägg skulle se ut!

Med företagsförsäljning (business-to-business/B2B) så vet vi att relationsskapande är en viktig del av försäljningen. Därför föredrar vi längre och kontinuerligt samarbete med bolagen så säljaren kan sätta sig in i rollen.

Vi kan hjälpa er med bl.a. Account Management (AM) och Key Account Management (KAM) samt nykundsbearbetning.
Dörrförsäljning är en väldigt effektiv försäljning där säljaren får chansen att träffa slutkunden vid första kontakten. Detta ger ett övertag då man lättare kan anpassa sin säljteknik för att kunna nå kunden och sälja in produkten eller tjänsten.

Vi på We Agree har lång erfarenhet av dörrförsäljning samt varit med och utvecklat strategier och upplägg inom denna typ av försäljning. Vi hjälper till med allt från att lägga upp en strategi till att ta utveckla och driva hela säljorganisationen.
Vill ni utföra er försäljning på en mässa, i ett köpcentrum, ett torg, eller på annan yta?

Vi på We Agree har full koll på vilka förberedelser som behövs i form av tillstånd, material, montrar, etc. Vi sätter oss gärna för att diskutera upplägg och hur vi kan hjälpa er inom detta område.
Telefonförsäljning, innesälj eller telemarketing är en väldigt effektiv typ av försäljning där man får kontakt med väldigt många potentiella kunder under en kort tid. Det viktigaste här är en bra pitch och ton i telefonen för att få förtroende och kunna sälja.

En annan positiv del med denna typ av försäljning är att man kan filtrera ut potentiella kunder på dels geografiska områden, samt kön, ålder, och andra filter för att kunna träffa en mer precis målgrupp.
Många säljare lägger väldigt mycket tid på mötesbokning, detta är tid då säljarna kanske borde fokusera på sin uppgift istället - att sälja!

Vi på We Agree kan avlasta era säljare genom att boka möten åt dem så de själva kan arbeta med en mer effektiv med försäljningen.